Pomáhat propuštěným, odsouzeným a jejich rodinám pro nás znamená dát každý den našim klientům, jejich blízkým a vlastně tak celé společnosti alespoň malý kousek lepší budoucnosti.

Naši členové:

Společnost A-GIGA patří k významným zaměstnavatelům osob ve výkonu trestu odnětí svobody, je partnerem největších českých společností již od roku 1996.

Je specialistou na telemarketing a provozuje ve vybraných věznicích vlastní call centra pro přední české a zahraniční společnosti.


Společnost ALTEDA, z.ú. hledá nové cesty k řešení komplikovaných problémů, protože pokud stokrát neúspěšný přístup selže, je nezbytné hledat alternativní cestu.

Tým tvoří odborníci z neziskového sektoru, veřejné správy i byznysu, kteří poskytují pomoc nejen sociálně ohroženým osobám, ale také firmám při řešení dluhů svých zaměstnanců. ALTEDA rovněž působí i jako nakladatelství, které vydává odborné publikace a příručky. Společně s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. a ProEduCo, s.r.o. tvoří skupinu tří společností.


LIGHTHOUSE ACADEMY se specializuje na vzdělávaní pracovníků věznic, sociálních pracovníků a kurátorů, pracovníků neziskových organizací, ale také na práci s odsouzenými, jejich rodinami a blízkými v otázkách přípravy na život po propuštění v rámci mnoha programů, seminářů a školení.

Veškeré programy jsou vytvářeny přímo pro potřeby českého vězeňství a pro oblast peni- a postpenitanciární péče.


Spolek LIGHTHOUSE působí v českém vězeňství pod roku 2010. Jeho specializací je oblast dluhového poradenství, finanční gramotnosti a podmíněného propuštění. Zabývá se otázkami nastavení výkonu trestu odnětí svobody a jeho fungování.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech a účastní se tématických konferencí a školení.


Project – Education – Consulting – dynamická společnost, která se zabývá vzdělávánímprojektovým poradenstvím, projektovým řízením, projektovým a procesním outsourcingemage managementem a oblastí řízení kariéry zaměstnanců.  

Přináší na český trh čerstvé novinky ze zahraničí, ve své práci používá licencované know-how a řadu vlastních inovativních postupů a nástrojů. 


Organizace ŠANCE P.R.O. usiluje již od roku 2014 o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným, hendikepovaným a jinak obtížně zařaditelným skupinám osob.

Vytváří vzájemnou důvěru mezi znevýhodněnými klienty, institucemi a poskytuje, tak šanci pro opětovné začlenění do společnosti.


Jako nezisková organizace působí na českém trhu již přes 20 let a jejím hlavním cílem je využít dosavadních zkušeností a postupů k tomu, aby pomáhali těm, kteří si sami pomoci nedovedou.

Její specializací je zejména odborné poskytování bezplatného dluhového a právního poradenství a programy zaměřené na rodiny.